28 februar 2008

Porten

Far laget port inn til mors hytte. Det er ingen gjerder eller andre stengsler der. Det er lett å komme inn og det er lett å gå ut.
Livet burde også være sånn. At når en har gått gjennom en port så er der ingen barrierer som hindrer initiativ eller kreativitet.
Også må en selv gjøre det beste ut av det med de muligheter som finnes. Om man er på den ene eller den andre siden av gjerde.