01 januar 2009

HAPPY NEW YEAR


Happy New Year to ALL of you!
Today I woke up early - Nichlasen is still sleeping - even the birds are quiet. It's pretty cold outside - minus 15 Celsius - the trees are covered with shiny snowflakes and the sun's trying to breake through the foggy sky. It's winter in Norway!
I've been on sick leave since December 17. - my right arm! has been doing too much in 2008 - inflammation - and the doctors order not to do a thing with my arm! Well, I'm a person that can't sit with my hands in my lap - but this time I had too. The pain was awful! And I'm doing better - it's cribling in my fingers to scrap and to finish the Karinusbua genealogy.
Today I hope to get my Wii fit connected - Nichlasen is helping me - and hanging my new lamp on the roof - I need it for my scrapping. Getting older demands more light.
The picture is taken Christmas Eve 2007 - after returning from Åsnes Church and Christmas Service.
Have a wonderful New Year - and read Alf Prøysens "Du skal få en dag i mårå"
DU SKAL FÅ EN DAG I MÅRÅ
Lyrics: Alf Prøysen Music: Otto Nielsen
Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei
hæin skulte tegna Babylon, men lærer'n hæin sa nei.
Hæin ød'la hele arket, hæin var tufsete og dom,
men så hørte hæin et sus som over furukrona kom.
Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står,
med blanke ark og farjestifter tel.
Og da kæin du rette oppatt æille feil ifrå igår
og da får du det så godt i mårå kvell.
Og om du itte greie det og æilt er like trist
så ska du høre suset over furua som sist.
Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står
og med blanke ark og farjestifter tel.
Og så vart gutten vaksin og hæin gikk og var så lei
han hadde fridd åt jinta si, men jinta hu sa nei.
Og hæin gret i ville skauen: >>Detti blir min siste dag<<
men da kom det over furua det såmmå linne drag
Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står
med blanke ark og farjestifter tel.
Og da kæin du rette opp att æille feil ifrå igår
og da får du det så godt i mårå kvell.
Og om du itte greie det og æilt er like trist
så ska du høre suset over furua som sist.
Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står
og med blanke ark og farjestifter tel.
Og nå er gutten gift og går og slit som folk gjør flest
med småbruk oppi Åsmarken der kjærringa er hest.
Og hæin syns det blir for lite gjort og streve titt og trutt
og trøste seg med furusus når dagen blir for stutt.
Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står
med blanke ark og farjestifter tel.
Og da kæin du rette opp att æille feil ifrå igår
og da får du det så godt i mårå kvell.
Og om du itte greie det og æilt er like trist
så ska du høre suset over furua som sist.
Du ska få en dag i mårå som rein og ubrukt står
og med blanke ark og farjestifter tel.
© 1971 Ehrlingförlagen AB / Musikkhuset A/S